FELDA Sponsorship Programme | Asia Pacific University (APU)

You are here

FELDA Sponsorship Programme

TAWARAN TAJAAN PELAJAR CEMERLANG FELDA DI BAWAH PROGRAM GLOBAL DIGITAL LEADERSHIP DENGAN KERJASAMA ASIA PACIFIC UNIERSITY OF TECHNOLOGY & INNOVATION (APU)

Pelaksanaan program ini adalah bertujuan melahirkan insan berkepimpinan pendigitalan global ke arah ‘greater for the future’. Kepentingan pendidikan digital dalam arus Revolusi Industri 4.0 membantu meningkatkan daya persediaan melalui pendedahan realiti dan praktikal kepada bakal pemimpin masa hadapan negara dalam pelbagai sudut sektor dan industri.

Syarat Permohonan:

 • Memperoleh sekurang-kurangnya 7A dan ke atas dalam peperiksaan SPM 2023
 • Anak Peneroka / Cucu Peneroka / Generasi Baharu FELDA / Anak Petugas FELDA & Kumpulan FELDA 
 • Lepasan SPM Tahun 2023
 • Kualiti kepimpinan yang kuat, keupayaan berpasukan yang tinggi, cemerlang dalam kedua-dua aktiviti kokurikulum dan sukan
 • Mempunyai kemahiran interpersonal yang sangat baik

Pakej Tawaran Tajaan

 • Tawaran Tajaan sepenuhnya bagi Peringkat pengajian Foundation & Ijazah Sarjana Muda di Asia Pacific University Of Technology & Innovation (APU) 
 • Elaun Sara Hidup sepanjang pengajian 
 • Kemudahan penginapan 
 • Bahasa Antarabangsa (Bahasa Inggeris dan Bahasa Korea)
 • Pensijilan IR 4.0

Senarai Program Pengkhususan Pengajian Yang Ditawarkan Dibawah Tajaan Penuh FELDA

1. Foundation (Laluan Computing & Technology) – 12 Bulan

2. Ijazah Sarjana Muda (School of Computing & Technology) – 36 Bulan

 • Bachelor of Science (Honours) in Information Technology
 • Bachelor of Science (Honours) in Information Technology with a specialism in Information System Security
 • Bachelor of Science (Honours) in Information Technology with a specialism in Cloud Engineering
 • Bachelor of Science (Honours) in Information Technology with a specialism in Internet of Things (IoT)
 • Bachelor of Science (Honours) in Information Technology with a specialism in Digital Transformation
 • Bachelor of Science (Honours) in Information Technology with a specialism in Financial Technology (FinTech)
 • Bachelor of Science (Honours) in Information Technology with a specialism in Business Information Systems
 • Bachelor of Science (Hons) in Software Engineering
 • Bachelor of Science (Honours) in Computer Science
 • Bachelor of Science (Honours) in Computer Science with a specialism in Data Analytics
 • Bachelor of Science (Honours) in Computer Science with a specialism in Digital Forensics
 • Bachelor of Science (Honours) in Computer Science (Cyber Security)
 • Bachelor of Science (Hons) in Multimedia Technology
 • Bachelor of Science (Hons) in Multimedia Technology with a specialism in VR/AR
 • Bachelor of Science (Honours) in Computer Games Development

Program Tambahan

1. Bahasa Antarabangsa (Bahasa Inggeris dan Bahasa Korea) - 3 Bulan

2. Pensijilan IR 4.0

 • APU Certified Java Developer
 • APU Certified Cybersecurity Engineer
 • APU Certified Data Engineer
 • APU Certified Data Cloud Practitioner
 • APU Certified Network Administrator
 • APU Certified Animator
 • APU Certified Digital Marketing Specialist

Lampiran

Pertanyaan

Sebarang pertanyaan lanjut sila hubungi: felda@apu.edu.my